Naše poslední realizace
Poslední realizace

FAQ - Často kladené dotazy

Bezpečnostní fólie

Je možno instalovat bezpečnostní fólie i během zimy ?

Ano, pokud se instalují na izolační dvojsklo nebo trojsklo. Jednoduché sklo přenáší vnější teplotu, a proto v tomto případě musí být během instalace a týden po ní teplota nad nulou.

Z jaké strany se bezpečnostní fólie instalují?

Bezpečnostní fólie se instalují pouze z vnitřní strany nebo z opačné strany než ze které hrozí vpád či proražení v případě instalace na skla v interiéru.

Jakým způsobem brání bezpečnostní fólie vniknutí pachatele?

Bezpečnostní fólie o síle 300 mikronů je po instalaci na sklo o síle 3, 4 a 6 mm brána jako certifikované bezpečnostní zasklení podle ČSN EN 356 plní bezpečnostní třídu P1A a P2A. Pokud dojde k pokusu o prolomení či proražení prohozením předmětu nebo ručním útokem za pomocí tyčí, kladiv apod., instalované sklo vždy praskne, ale nedojde k vysypání. Následný opakovaný útok vyvolává pouze prohnutí skla na opačnou stranu podle jeho velikosti o několik centimerů. Jednoduše díky bezpečnostní fólii drží sklo v jednom kuse a brání z vnější strany proříznutí nebo vytlačení celé plochy skla. Pouze dovoluje prorazit malý otvor ostrým a těžkým nástrojem jako je sekera či krumpáč. Pokud je budova s instalovanou bezpečnostní fólií v obytné oblasti, pachatele jistě odradí stupeň ochrany a nebude riskovat odhalení zapříčiněné nadměrným hlukem vzniklým při pokusu o proražení skla.

Mohu se dozvědět jakým způsobem se bezpečnostní fólie testují proti proražení?

Jistě, zde jsou odkazy na několik zajímavých videí přímo z vývojového střediska SunTek.

http://www.youtube.com/watch?v=PIj7fd4O-0g

http://www.youtube.com/watch?v=IcRYeA_JOxI

http://www.youtube.com/watch?v=Mc50QV1b7JI

Co bezpečnostní fólie a pojišťovny?

Instalaci bezpečnostních fólií nebo mříží pojišťovny při pojištění majetku přímo vyžadují. Musí být splněno vždy několik požadavků na zajištění oken (bezpečnostní skla, fólie, mříže), dveří (bezpečnostní zámky, dveře) a aktivní ochranu (alarmy). Veškeré třídy odolnosti k příslušným zajištěním, jsou odvislé od hodnoty pojištěného majetku. Bezpečnostní fólie na okna nebo mříže však musí být instalovány vždy!

Mohu si bezpečnostní fólie instalovat svépomocí?

Můžete, ovšem pouze pokud je chcete instalovat pro vlastní klid. V případě, že instalaci bezpečnostních fólií provádíte ve spojitosti s pojištěním objektu a majetku, je nutné objednat instalaci u profesionální firmy, která deklaruje řádně provedenou instalaci (má certifikát k instalacím bezpečnostních fólií) a vydává atest k dané fólii. Pokud by jste instalaci provedli sami, v případě pojistné události by likvidátor neuznal zabezpečení prosklených ploch. To by vedlo minimálně ke snížení plnění a v případě, že za vstup pachatele byla označena právě Vámi instalovaná skleněná plocha, plnění by bylo zamítnuto.

Jakým způsobem je třeba o bezpečnostní fólie pečovat?

O instalované bezpečnostní fólie není třeba pečovat. Pouze při pravidelném mytí oken se fólie nesmí mechanicky poškodit. Nejlépe okno houbičkou napěnit jarovou vodou a setřít stěrkou. Doleštění Clinem, Okenou a švédskou utěrkou či papírovým utěrákem.

Mohou se mezi fólií a sklem vyskytnout bublinky vzduchu či nečistoty?

Ne, pokud se instalační kapalina správně vytlačí, odejde i veškerý vzduch. Viditelné nečistoty se buďto nevyskytují vůbec nebo jen v minimální množství. Vše je závislé na typu rámu instalovaného skla a čistotě vzduchu v místě instalace. Jediným problém s množstvím prachu v lepů fólie je v případě instalace na stará kastlová okna, kde je sklo zakončeno kytem nebo barvou. Také v případě souběžných dokončovacích stavebních prací jako je broušení sádrokartonu a podobně může být výskyt nečistot vyšší. Toto jsou bohužel případy, které nedokážeme ovlivnit.

Jak dlouho vysychá instalační kapalina mezi sklem a bezpečnostní fólií?

Vysychání instalační kapaliny je závislé na okolní teplotě a velikosti instalované plochy. Bezpečnostní fólie jsou jediné, které díky své síle nevysychají skrze materiál, ale bokem od krajů. Takže čím větší je instalovaná plocha, tím déle trvá, než vysychání dojde až ke středu fólie. Pokud svítí slunce z venkovní strany a i z vnitřní je běžná pokojová teplota, pak fólie metr na metr vyschne cca za jeden až dva týdny. Pokud instalace probíhá v chladných měsících, tím odpadá vyhřívání z venkovní strany a je tak instalováno na studené sklo, pak při pokojové teplotě dochází k vyschnutí okna metr na metr za dva týdny až měsíc. V době před konečným vyschnutím lepu se zbylá kapalina slévá do koleček o velikosti mince. Tyto nejsou důvodem k obavám, nemusí se propichovat a zbavovat kapaliny, pouze se nechají doschnout.

Jaká je životnost instalované bezpečnostní fólie?

Než začnou degradovat hodnoty vlivem přímého slunečního záření tak minimální životnost podle výrobce je 10 let. Při použití v interiéru mimo přímý sluneční svit se životnost zvyšuje.

Je možné bezpečnostní fólie odstranit?

Ano, skla lze kdykoli uvést do původního stavu.
 

Protisluneční fólie a zrcadlové fólie

Zrcadlové fólie jsou vždy zároveň protisluneční. Zamezení průhledu z venkovní strany při zachování výhledu je pouze hodnota navíc, kterou ne každý žádá.

Je možno instalovat protisluneční fólie i během zimy ?

Ano, pokud se instalují na izolační dvojsklo nebo trojsklo z vnitřní strany. Jednoduché sklo přenáší vnější teplotu a proto v tomto případě musí být během instalace a týden po ní teplota nad nulou.

Z jaké strany se protisluneční fólie instalují?

Protisluneční fólie jsou dvou základních typů a to vnější a vnitřní, takže záleží na použitém materiálu.

Jakým způsobem brání protisluneční fólie pronikání tepla?

Instalovaná protisluneční fólie zadržuje příchozí teplo dvěma způsoby. Jednu část odrazí a druhou absorbuje. Nejúčinnější jsou fólie externí, zrcadlové, které mají vysoké procento odrazu a malé pohlcení. Dochází tudíž k minimálnímu přenosu tepla na nosné sklo a tím také do interiéru.

Zadržují protisluneční fólie i světlo?

Ano, část vždy zachytí. Je to dáno zvoleným materiálem. Nejúčinější a také nejtmavší zrcadlové fólie zadrží max. 25% světla. Čím světlejší odstín fólie zvolíte, tím méně světla zadržuje. Kompromisem pro co nejvyšší účinnost v odrazu tepla jsou 70kové odstíny, které zadrží vždy kolem 70% tepla a max. 20% světla.

Jakým způsobem je třeba o protisluneční fólie pečovat?

O instalované protisluneční fólie není třeba pečovat. Pouze při pravidelném mytí oken se fólie nesmí mechanicky poškodit. Nejlépe okno houbičkou napěnit jarovou vodou a setřít stěrkou. Doleštění Clinem, Okenou a švédskou utěrkou či papírovým utěrákem.

Mohou se mezi fólií a sklem vyskytnout bublinky vzduchu či nečistoty?

Ne, pokud se instalační kapalina správně vytlačí, odejde i veškerý vzduch. Viditelné nečistoty se buďto nevyskytují vůbec nebo jen v minimální množství. Vše je závislé na typu rámu instalovaného skla a čistotě vzduchu v místě instalace. Jediným problém s množstvím prachu v lepů fólie je v případě instalace na stará kastlová okna, kde je sklo zakončeno kytem nebo barvou. Také v případě souběžných dokončovacích stavebních prací jako je broušení sádrokartonu a podobně může být výskyt nečistot vyšší. V případě instalace externích fólií záleží na množství poletujících prachových částic. Toto jsou případy, které nedokážeme ovlivnit.

Jak dlouho vysychá instalační kapalina mezi sklem a protisluneční fólií?

Vysychání instalační kapaliny je závislé na okolní teplotě a velikosti instalované plochy. V době před konečným vyschnutím lepu se zbylá kapalina slévá do koleček o velikosti mince. Tyto nejsou důvodem k obavám, nemusí se propichovat a zbavovat kapaliny, stačí počkat až kapalina úplně doschne a lep přilne. Pokud je v okolí teplota kolem dvaceti stupňů, vysychá lep během týdne. Nižší teplota dobu prodlužuje, vyšší zkracuje.

Jaká je životnost instalované protisluneční fólie?

Než začnou degradovat hodnoty vlivem přímého slunečního záření tak minimální životnost podle výrobce je 10 let u vnitřních a 7 let u vnějších. Při použití v interiéru se životnost zvyšuje. Vše závisí na expozici sluncem. Nejnamáhanější jsou fólie v místech, která jsou slunci vystavena celoročně.

Je možné protisluneční fólie odstranit?

Ano, skla lze kdykoli uvést do původního stavu bez poškození.
 

Protisluneční autofólie

Je možno instalovat autofólie i během zimy ?

Ano, autofólie se instalujií celoročně, venkovní počasí nemá na nic vliv. Takže pokud vyjedete z instalačního střediska a je -15 stupňů Celsia a vy nemáte vyhřátou garáž, vůbec nic se neděje, pouze lepidlo vysychá o den déle.

Jak je to s autofóliemi a platnou vyhláškou?

Instalovaná fólie musí být homologovaná. Na každém skle je opatřena mezi sklem a fólií schvalovacím štítkem s číslem atestu, prostupem světla, označením fólie a výrobcem fólie. Dále je třeba vozit s sebou typový list (doklad o odborné instalaci). Na něm jsou vyznačena místa na voze s aplikovanou fólií a vypsány hodnoty ze schvalovacího štítku.

Mohu si vybrat jakýkoli odstín tónování autoskel fóliemi?

Vyhláška omezuje přední stahovací skla tónovat na max. 30%. Zbytek vozidla, tedy od ramen řidiče dozadu, omezen není. Čelní sklo je povoleno tónovat na max. 25%, ale celé se prakticky netónuje. Zde se instaluje pouze protisluneční pruh.

Ze které strany se fólie instalují?

Fólie se instalují vždy z vnitřní strany. Z venkovní probíhá příprava materiálu (formátování, tvarování).

Demontují se skla před samotnou montáží?

Ne, pro kvalitní instalaci musí být pouze zajištěn funkční pojezd skel ve dveřích. V některých případech se demontuje zadní brzdové světlo pro lepší přístup ke sklu.

Mohu bezprostředně po instalaci protislunečních autofólií stahovat okna a vyhřívat zadní sklo?

Ne, pro řádné vyschnutí lepu je lepší tyto funkce tři dny nevyužívat.

Jaký typ autofólií používáte?

Používáme pouze špičkové pokovené fólie značky Infrasol, třídu NCH a I-MAX.

Mohou se na instalované fólii vyskytovat bublinky?

Ne, pokud jste je někdy na tónovaném voze spatřili, bylo to zapříčiněno neodbornou instalací.

Mohou se fólie běžným používáním poškodit nebo poškrábat?

Nemohou. Pokud se jedná o pravidelné stahování bočních skel nebo vyhřívání zadního skla. Fólie je opatřena protioděrovou vrstvou. Pozor si musíme dávat pouze při převážení předmětů a jejich uskladnění před jízdou. Je zakázáno cokoli opírat o instalovaná skla s fólií. Během jízdy s např. opřeným kočárkem o sklo se vlivem nerovností vozovky předmět rozpohybuje a častým třením o stejné místo na skle může poškrábat fólii i sklo pod ní. Většina lidí si neuvědomuje, že kovy, jako hliník, mosaz a měď sklo nepoškrábou, ale kreslí po něm neodstranitelným způsobem. Na skle se pak objeví šedé šmouhy nebo čáry. Pravý původ vzniku se ukáže z vnější strany až po instalaci fólie. Čára od hliníku je šedá, od mědi oranžová atd.

Jaká je životnost instalované autofólie?

Na třídu NCH (niklchrom) dává výrobce záruku 13 let na změnu barvy. Jako instalační střediska dáváme doživotní záruku na montáž! Tzn. po dobu existence vozidla se fólie nebude nikde odlupovat, dělat bubliny a podobně. Záruka prostě zahrnuje vše spojené s případnou chybnou instalací.

Je možné autofólie odstranit?

Ano, pokud například vozidlo prodáváte a novému majiteli tónování autoskel nevyhovuje, je možno autofólie kdykoli odstranit a uvést tak skla do původního stavu. Při odborné demontáži nehrozí žádné poškození nebo poškrábání.

Je třeba ošetřovat instalované autofólie?

Není, ale pro běžnou údržbu/čištění doporučujeme instalovanou fólii ošetřovat přípravkem Clin nebo jakýmkoli jiným prostředkem obsahujícím alkohol za pomocí švédské utěrky, kterou jste u nás po instalaci obdrželi.


 

Pokud máte nějaký dotaz, prosím, sdělte nám jej prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte pomocí některého z kontaktů.

Kontakt

autofolie-bezpecnostni-folie.cz SunShield
Adresa: Rumiště 10,
60200 Brno
Telefon: 606 401 649
E-mail: sunshield@centrum.cz
IČ: 696 47 461
 
SunShield fólie na Firmy.cz